Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Za ogled novih zaposlitvenih oglasov kliknite na spodnje kategorije zdravstvenih profilov!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE

V ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE (TRBOVLJE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019


Opis dela:

SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER PO POTREBI TUDI SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI, UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, IZVAJANJE CEPLJENJ, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE DO ŠTEVILA, KI GA DOLOČI STROKOVNI KOLEGIJ ZA OPREDELJENO POPULACIJO OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM, VODENJE ZDRAVLJENJA ZANJ OPREDELJENIH KRONIČNIH BOLNIKOV , OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV NA DOMU, OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIČEVAL, SPRIČEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMOŽNOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOGOV ZA POMOČ IN OSKRBO, ITD. ADMINISTRATIVNO DELO, POVEZANO Z VODENJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER PO POTREBI STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV TER PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL, SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, POROČANJE VODJI SLUŽBE, PRENOS ZNANJ, SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

IZ DRUŽINSKE MEDICINE, VELJAVNA ZA DELO, Kandidat naj v prijavi navede e-naslov za potrebe zaposlitvenega postopka.

Prijava je mogoča do 29. 04. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

el. naslov: @zd-trbovlje.si