Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE

V ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE (TRBOVLJE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

TRIAŽA PACIENTOV GLEDE POTREBE PO ORTODONTSKEM ZDRAVLJENJU, SPREMLJANJE RAZVOJA OROFACIALNEGA PODROČJA, ORTODONTSKI PREGLEDI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH, PRI KATERIH JE BIL UGOTOVLJEN ODKLON V RAZVOJU IN DELOVANJU ZOB IN/ALI ČELJUSTI, IZVAJANJE INTERCEPTIVNIH IN PREVENTIVNIH UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ALI PREPREČEVANJE ODKLONOV V RAZVOJU ZOB IN ČELJUSTI, IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV POTREBNIH ZA NAČRTOVANJE ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA, IZVAJANJE AKTIVNEGA ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA S SNEMNIMI IN NESNEMNIMI APARATI, SPREMLJANJE STABILNOSTI REZULTATOV ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA V RETENCIJSKEM OBDOBJU, PO POTREBI IZDELAVA STROKOVNIH EKSPERTIZ ZA KONZULTACIJE PRI DRUGIH SPECIALISTIH, ADMINISTRATIVNO DELO, POVEZANO Z VODENJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, HRAMBO IN ARHIVIRANJEM ŠTUDIJSKIH MODELOV, KARTOTEK, ZBIRANJE IN SPREMLJANJE STATISTIČNIH PODATKOV, SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, POROČANJE VODJI SLUŽBE, PRENOS ZNANJ, SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 3 leta

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

SPECIALIZACIJA NA PODROČJU ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO.

Prijava je mogoča do 29. 04. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

el. naslov: zaposlitev@zd-trbovlje.si