Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV

V UNIVERZA V LJUBLJANI - Zdravstvena fakulteta (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, June 12th, 2012

Opis dela:

OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM

OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN

PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO , PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO OZ ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE (NPR. NOSTRIFIKACIJE, EKSPERTIZE, ITD.).

Trajanje Nedoločen čas

Drugi pogoji IZVOLITEV V NAZIV VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA (DOCENT, IZREDNI PROFESOR, REDNI PROFESOR) ZA PODROČJE KEMIJE

Prijava je mogoča do 9.8.2012

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Urnik dela enoizmensko delo

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta
ZDRAVSTVENA POT 5 , 1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba: REBERNIK EMA

telefon: 300-11-25

el. naslov: ema.rebernik@zf.uni-lj.si