Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT

V UM; UM FZV (MARIBOR) Polovični delavnik Wednesday, September 25th, 2013

Opis dela:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, M/Ž, VISOKOŠOLSKI UČITELJ UNI ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE

OPRAVLJA NEPOSREDNO IN POSREDNO PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU IN POSADABLJANJU UČNIH NAČRTOV, ZVAJA MENTORSTVA PRI DIPLOMSKIH NALOGAH, SPECIALIZACIJAH, MAGISTERIJIH

Poklicna strokovna izobrazba

Trajanje Določen čas 30.09.2014

Delovni čas skrajšan delovni čas: 16 ur na teden

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji DOKTOR ZNANOSTI, IZVOLITEV V NAZIV DOCENTA ZA USTREZNO PREDMETNO PODROČJE MEDICINSKIH PREDMETOV,IZO: DOKTORAT ZNANOSTI S PODROČJA MEDICINE

Prijava je mogoča do 30.9.2013

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UM; UM FZV
ŽITNA ULICA 15, 2000 MARIBOR