Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

V ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, November 2nd, 2010

Opis dela:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRA V ČNI AMBULANTI, OPRAVLJA PREISKAVE VESTIBULARNIH FUNKCIJ, PRIPRAVLJA IN UREJA KARTOTEKE OBRAVNAVANCEV NA ZDRAVSTVENI ENOTI OZ. VODI DOKUMENTACIJO, VNAŠA STORITVE V RAČUNALNIŠKI PROGRAM, PIŠE POROČILA, ZDRAVNIŠKE IZVIDE IN MNENJA, OPRAVLJA DRUGE NALOGE IZ DELOVNEGA PODROČJA PO NALOGU VODJE ENOTE OZIROMA DIREKTORJA V SKLADU S PREDPISI

Trajanje Nedoločen čas

Vozniški izpit B

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA PODROČJE ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA. PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA KANDIDAT/KA NI BIL/A PRAVNOMOČNO OBSOJEN/A ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI IN NEPOGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VEČ KOT 6 MESECEV IN NI BIL/A PRAVNOMOČNO OBSOJEN/A ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST

Prijava je mogoča do 8.11.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Urnik dela enoizmensko delo

Poskusno delo 2 meseca

Kje se lahko prijavim na razpis:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA