Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

STROKOVNI DIREKTOR PEDIATRIČNE KLINIKE, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, January 23rd, 2019

Opis dela:

PLANIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA ORGANIZACIJSKIH ENOT SPREJEMA UKREPE V PRIMERU ODSTOPANJA OD URESNIČEVANJA PLANIRANIH CILJEV POSAMEZNE ORGANIZACIJSKE ENOTE SKRBI ZA URAVNOTEŽENOST STROKOVNIH INTERESOV ORGANIZACIJSKIH ENOT ZNOTRAJ KLINIKE TER OPRAVLJA ŠE DRUGA DELA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG V SKLADU S STATUTOM LJUBLJANA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

POKLIC: . ZA STROKOVNEGA DIREKTORJA KLINIKE JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/-KA, KI IZPOLNJUJE NASLEDNJE RAZPISNE POGOJE: UNIV. IZOBRAZBO MEDICINSKE SMERI, NAZIV VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA NA MEDICIN.FAKULT. ALI NAZIV VIŠJI SVETNIK, NAJMANJ ŠTIRI LETA DELOVNIH IZKUŠENJ NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH V ZDRAVSTVU, ZNANJE ENEGA SVETOVNEGA JEZIKA, PREDLOŽI PROGRAM DELA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJA KLINIKA, VELJAVNA .

KANDIDATI MORAJO POLEG ZGORAJ NAŠTETIH RAZPISNIH POGOJEV IZKAZATI, DA IZPOLNJUJEJO ŠE NASLEDNJA ZAHTEVANA DODATNA ZNANJA/POGOJE: NAJMANJ 12 LET DELOVNIH IZKUŠENJ PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU IZPOLNJEVANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA PRENOS ZNANJA NA DRUGE ZDRAVNIKE IN ZDRAVSTVENE DELAVCE AKTIVNO SODELOVANJE Z IN DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI RAZLIČNIH SPECIALNOSTI IN RAZLIČNIH RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI KREATIVNOST IN KOMUNIKATIVNOST ZA USPEŠNO TIMSKO DELO KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, UPOŠTEVAJE SORAZMERNOST MED STROŠKI VPELJAVE IZBOLJŠAV IN UČINKOVITOSTJO.

MANDAT TRAJA ŠTIRI LETA, Z MOŽNOSTJO PONOVNEGA IMENOVANJA.

KANDIDATE VABIMO, DA POSREDUJEJO PISNE PRIJAVE Z ŽIVLJENJEPISOM IN PRILOŽENIMI DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV.

K VLOGI NAJ KANDIDATI PRILOŽIJO DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZGORNJIH POGOJEV, NA OVOJNICI NAJ KANDIDATI OBVEZNO NAVEDEJO, NA KATERO DELOVNO MESTO SE PRIJAVLJAJO.

Prijava je mogoča do 1. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA