Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Za ogled novih zaposlitvenih oglasov kliknite na spodnje kategorije zdravstvenih profilov!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) V PROJEKTNI ENOTI ZA DELOVANJE SISTEMA SOCIALNE AKTIVACIJE V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020)Opis dela:

IZVAJANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTA; IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV; SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV; VODENJE IN SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH IN STROKOVNIH KOMISIJAH; VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJ; PRIPRAVA PLANA DELA IN POROČIL TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG.

Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Socialno delo in svetovanje

Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Izobraževalne vede; višješolska (prejšnja), višja strokovna, Psihologija; višješolska (prejšnja), višja strokovna, Sociologija in študiji kultur

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 4.2.2019

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 3 leta

Vozniški izpit: B

Drugi pogoji

Poleg zgoraj navedenih znanj mora imeti kandidat opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva.

Delo se bo izvajalo na območju Kočevja, Ribnice, Grosuplja, Logatca in Vrhnike.

Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki, na elektronski naslov: [email protected] ali v pisni obliki na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, z označbo: »Strokovni delavec za področje (eno ali več) v PE za delovanje sistema socialne aktivacije, DM 16023 – OP EKP SA«.

Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena.

Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih del. izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis v EUROPASS obliki, ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat k svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.

Prijava je mogoča do 16. 03. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti ali po e-pošti.

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kotnikova ulica 28, 1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba: MDDSZ

telefon: 01 369 77 00

el. naslov: [email protected]