Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

STREŽNIK II (I)

V DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA (RADOVLJICA) Polni delavnik Friday, August 16th, 2019

TRANSFER OBROKOV NA ODDELEK, RAZDELJEVANJE OBROKOV POD NADZOROM NEGOVALNEGA TIMA IN POBIRANJE POSODE, TRANSFER KOŠEV IN PERILA MED ODDELKI IN PRALNICO, DOKUMENTIRANJE VSEH OPRAVLJENIH STORITEV, ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE SOBE STANOVALCEV, TER PREZRAČEVANJE PROSTOROV, MENJAVA POSTELJNEGA PERILA OB PRAZNI POSTELJI STANOVALCEV,

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, PRAVILNO SHRANJEVANJE IN ODVOZ VSEH VRST ODPADKOV, POMOČ PRI ČIŠČENJU UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV TER OPREME,

IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, POMOČ PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA, JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU, SODELOVANJE IN POMOČ SODELAVCEM, STANOVALCEM IN STROKOVNIM SLUŽBAM.

Izobrazba po Klasius: 120 osnovnošolska, 010 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi,

Trajanje : nedoločen čas

Zahtevane delovne izkušnje: /

Poskusno : 1 mesec

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: sposobnost timskega dela, čustvena stabilnost, strpnost, prijaznost, prilagodljivost, zanesljivost, komunikativnost, aktivno znanje slovenskega jezika, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Rok za prijavo kandidatov: 13.09.2019

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kontakt delodajalca: TJAŠA MEDVED,

04 537 51 51,

tajnistvo@dom-drjankabenedika.si