Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA

V DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA (RADOVLJICA) Polni delavnik Friday, August 16th, 2019

MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA

Podroben opis delovnega mesta:

VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA DELOVNEGA TIMA,PLANIRANJE, USMERJANJE IN NADZOR NAD PORABO VSEH SREDSTEV DELOVNEGA TIMA, SODELOVANJE PRI NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTIH SKUPINAH, OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN PRIPRAVA DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,

EVIDENC IN ARHIVA DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI DOMA, ZUNANJIMI IZVAJALCI IN INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE, PRIPRAVA IN POMOČ PRI VODENJU DOKUMENTACIJE NADZORNIH ORGANOV S PODROČJA DELA ODDELKA, IMPLEMENTACIJA PRIDOBLJENEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA DELOVNEGA PODROČJA V PRAKSO,

SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA, TER PREDLAGANJE UKREPOV, POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO INTERNIH PREDPISOV, SPLOŠNIH IN DRUGIH AKTOV ODDELKA,

POMOČ PRI VODENJU NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA DELOVANJA DOMA, ORGANIZACIJA IN KOORDINIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NOVO SPREJETIH ZAPOSLENIH NA ODDELKU,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.

Izobrazba po Klasius: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 723 Zdravstvena nega in oskrba,

Trajanje zaposlitve: določen čas 15 mesecev oziroma do nadomeščanje daljše odsotnosti

Zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev

Poskusno delo: 4 meseci

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

veljavna odločba vpisa v register zdravstvene in babiške nege, komunikacijske in pogajalske sposobnosti, visoka stopnja osebne integritete, odgovornost, sposobnost timskega dela, čustvena stabilnost, strpnost, prijaznost, prilagodljivost, zanesljivost, natančnost,

Rok za prijavo kandidatov: 13.09.2019

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kontakt delodajalca: TJAŠA MEDVED,

04 537 51 51,

tajnistvo@dom-drjankabenedika.si