Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED II

V ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, May 28th, 2010

Opis dela:


Opis del in nalog: UGOTAVLJA SLUŠNI IN GOVORNI STATUS IN DINAMIČNO DIAGNOSTICIRA, IZDELUJE PROGRAM REHABILITACIJE, IZVAJA SLUŠNI IN GOVORNI TRENING NA OSNOVI USTREZNIH METOD, TEHNIK IN OBLIK DELA TER IZVAJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

Število: 3

Poklicna/strokovna izobrazba: profesor defektologije za slušno in govorno motene

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovne izkušnje: 3 leta

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji: OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROČJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA. PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA KANDIDAT NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI IN NEPOGOJNO KAZEN ZAPORA V TRAJANJU VEČ KOT 6 MESECEV IN NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST

Prijava je mogoča do: 5.6.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Urnik dela: enoizmensko delo

Poskusno delo: 3 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA