Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED

V ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, November 28th, 2014

Opis dela:

UGOTAVLJA SLUŠNI IN GOVORNI STATUS IN DINAMIČNO DIAGNOSTICIRA, IZDELUJE PROGRAM REHABILITACIJE, IZVAJA SLUŠNI IN GOVORNI TRENING NA OSNOVI USTREZNIH METOD, TEHNIK IN OBLIK DELA TER IZVAJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.

Trajanje zaposlitve Določen čas 30.6.2015

Delovne izkušnje 1 leto

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji IZOBRAZBA SMERI LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA (Profesor specialne in rehabilitacijske pedagogoke), OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROČJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (III. STOPNJA) – LE TEGA SI IMA KANDIDAT MOŽNOST PRIDOBITI V PREDPISANEM ROKU PO SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITI. PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI OVERJENA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB, TER POTRDILO, DA PROTI KANDIDATU NI UVEDEN POSTOPEK ZOPER KAZNIVO DEJANJE.

Prijava je mogoča do 2.12.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dopoldan

Poskusno delo 3 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
VOJKOVA CESTA 74,
1000 LJUBLJANA