Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED

V ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, July 30th, 2014

Opis dela:

UGOTAVLJA SLUŠNI IN GOVORNI STATUS IN DINAMIČNO DIAGNOSTICIRA, IZDELUJE PROGRAM REHABILITACIJE, IZVAJA SLUŠNI IN GOVORNI TRENING NA OSNOVI USTREZNIH METOD, TEHNIK IN OBLIK DELA TER IZVAJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.

Trajanje Nedoločen čas

Delovne izkušnje 1 leto

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji IZOBRAZBA SMERI LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROČJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (III. STOPNJA) – LE TEGA SI IMA KANDIDAT MOŽNOST PRIDOBITI V PREDPISANEM ROKU PO SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITI. PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI OVERJENA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB, TER POTRDILO, DA PROTI KANDIDATU NI UVEDEN POSTOPEK ZOPER KAZNIVO DEJANJE.

Prijava je mogoča do 12.8.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dopoldan

Poskusno 3 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
VOJKOVA CESTA 74,
1000 LJUBLJANA