Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED

V ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, July 15th, 2014

Opis dela:

UGOTAVLJA SLUŠNI IN GOVORNI STATUS IN DINAMIČNO DIAGNOSTICIRA, IZDELUJE PROGRAM REHABILITACIJE, IZVAJA SLUŠNI IN GOVORNI TRENING NA OSNOVI USTREZNIH METOD, TEHNIK IN OBLIK DELA TER IZVAJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.

Trajanje Določen čas nadomeščanje

Delovne izkušnje 1 leto

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji trajanje zaposlitve do vrnitve delavke na porodniškem in starševskem dopustu. IZOBRAZBA SMERI LOGOPEDIJA – SURDOPEDAGOGIKA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROČJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (III. STOPNJA). PRIJAVI JE POTREBNO PRILOŽITI OVERJENA DOKAZILA O IZOBRAZBI, STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB, TER POTRDILO, DA PROTI KANDIDATU NI UVEDEN POSTOPEK ZOPER KAZNIVO DEJANJE

Prijava je mogoča do 30.7.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dvoizmensko

Poskusno delo 3 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
VOJKOVA CESTA 74,
1000 LJUBLJANA