Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

LOGOPED

V CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK (KAMNIK) Polni delavnik Wednesday, May 21st, 2014

Opis dela:

OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE: PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJUGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN TESTIRANJE STANJA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI GOVORNIH ORGANOV Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVE OSNOVNE DIAGNOZE IN POSEBNOSTIIZDELAVA INDIVIDUALNEGA PROGRAMA, DOKUMENTACIJE, DIDAKTIČNEGA IN DIAGNOSTIČNEGA MATERIALAIZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN LOGOPEDSKIH METOD IN TEHNIKIZVAJANJE SKUPINSKIH PROGRAMOV RAZVIJANJE OTROKOVIH GOVORNO-JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI, OSNOVNEGA VERBALNEGA SPORAZUMEVANJA IN KOMUNIKACIJE TER

IZVAJANJE VAJ ZA KOREKCIJO ORGANSKO IN PSIHOORGANSKO POGOJENIH GOVORNIH MOTENJSODELOVANJE PRI NABAVI DIDAKTIČNEGA MATERIALA, AVDIO-VIZUALNIH PRIPOMOČKOV IN APARATUR ZA LOGOPEDSKO OBRAVNAVO IN DAJANJE POBUD ZA TOVRSTNO NABAVO VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE (LOGOPEDSKA KARTOTEKA, INDIVIDUALNI PROGRAMI OBRAVNAV, POROČILA O OTROKOVEM GOVORNEM STATUSU IN NAPREDKU) PRIPRAVLJANJE POTREBNIH POROČIL IN PISNIH MNENJ SKRB ZA UREJENOST KABINETA ZA LOGOPEDIJO TER VODENJE EVIDENCE O PRIPOMOČKIH.SPECIALNA

PODROČJA LOGOPEDIJE: IZVAJANJE METOD IN TEHNIK NADOMESTNE IN PODPORNE KOMUNIKACIJE UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ELEKTRO AKUSTIČNIH APARATURIZVAJANJE METOD »UČENJA IN KOMUNIKACIJE«SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI IZBIRI IN TESTIRANJU LOGOPEDSKIH PRIPOMOČKOV. SVETOVANJE STARŠEM IN DELAVCEM ZAVODA,SVETOVANJE IN SODELOVANJE Z DELAVCI (NEGOVALKE, MEDICINSKE SESTRE, VZGOJITELJI, UČITELJI,…) IN STARŠI.

Trajanje zaposlitve Nedoločen čas

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji STROKOVNI IZPIT ZA PRIDOBITEV POKLICA PROF. SPEC. IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE – LOGOPED. POTRDILO O NEKAZNOVANJU IN DA NISTE V SODNEM POSTOPKU.

Prijava je mogoča do 28.5.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dopoldan

Poskusno delo 4 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK
NOVI TRG 43 A,
1241 KAMNIK

Kontaktna oseba: PAVLINIČ ALENKA

telefon: 01/8317-444

el. naslov: alenka.pavlinic@guest.arnes.si