Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC) Polni delavnik Thursday, June 19th, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN PREISKAV BIOLOŠKEGA MATERIALA PO PREDPISANIH POSTOPKIH ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNIH PREDANALITSKIH VPLIVOV ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PRIPRAVA MATERIALA ZA PREISKAVE IN IZVAJANJE KONTROLE DELA, VKLJUČNO Z DNEVNIM UMERJANJEM ANALIZATORJEV IZVAJANJE RAZLIČNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV IN KALIBRACIJ PO PREDPISANIH POSTOPKIH IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE DELA IN VODENJA USTREZNE DOKUMENTACIJE IZVAJANJE POSTOPKOV REDNEGA VZDRŽEVANJA ANALIZATORJEV IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NEPOSREDNEGA VODJE.

Trajanje zaposlitve Določen čas, 6 mesecev

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji Opravljen strokovni izpit. Obvezna dokazila o zahtevani izobrazbi. Nepopolne vloge se ne bodo obravnavale. vlogi priložiti kratek življenjepis

Prijava je mogoča do 27.6.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
GOSPOSVETSKA CESTA 1 ,
2380 SLOVENJ GRADEC