Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA (ŠEMPETER PRI GORICI) Polni delavnik Tuesday, June 24th, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG IZ PODROČJA MEDICINSKE BIOKEMIJE, PRIPRAVA LABORTORIJA ZA AKREDITACIJO

Trajanje Nedoločen čas

Delovne izkušnje 2 leti

Drugi pogoji Drugi pogoji: opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, dopolnilno izobražeanje po programu in potrebi. Delovni čas: 36ur/teden, ki se šteje za polni delovni čas. Kandidati naj vložijo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:Splošna bolnišnica “dr.Franca Derganca”Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom:”prijava na abjavo delovnega mesta inženir laboratorijske biomecicine III.”

Prijava je mogoča do 30.6.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dopoldan

Poskusno 4 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
ULICA PADLIH BORCEV 13 A,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI