Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - PRIPRAVNIK ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, January 29th, 2019

Opis dela:

FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA, – SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UČENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, – IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA, – VODENJE STROKOVNE IN OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI, – SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Drugi pogoji

Delovno razmerje se sklepa za čas opravljanja pripravništva za poklici fizioterapevt, stopnja znanja slovenskega jezika:raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, (VS)/1.bol.st./ DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS).

Prijava je mogoča do 8. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

UJČIČ TJAŠA
telefon: 01 522 13 96
el. naslov: tjasa.ujcic@kclj.si