Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA

V PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD (VIDEM - DOBREPOLJE) Polni delavnik Wednesday, January 16th, 2019

Opis dela:

SAMOSTOJNO VODENJE, KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, KAR VKLJUČUJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJA IN NADZOR NAD DELOVANJEM CELOTNEGA PODROČJA DEJAVNOSTI TE SLUŽBE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM ZAVODA, ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI GENERALNEM ČIŠČENJU, SODELOVANJE PRI SPREJEMU, PREMESTITVI ALI ODPUSTU OSKRBOVANCA, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREMLJANJE POSKUSNEGA DELA (, BOLNIČAR/, STREŽNICA, ČISTILKA), POOSTREN NADZOR IN IZVRŠEVANJE PREDPISANIH UKREPOV V PRIMERU IZREDNIH RAZMER (NALEZLJIVA OBOLENJA), V ČASU SAMOSTOJNEGA DELA ODLOČANJE O TRIAŽI AKUTNO NASTALIH PROCESOV TER V CELOTI ODGOVARJA ZA NEMOTENO V ZAVODU, PREGLED EVIDENCE INKONTINENTNIH OSKRBOVANCEV, EVIDENCA ODDAJE RECEPTOV IN ZDRAVIL ZA OSKRBOVANCE, KONTINUIRANO SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OSKRBOVANCEV, NAROČANJE IN VODENJE ZALOG MATERIALA TER VODENJE EVIDENC,TEDENSKO IN MESEČNO PLANIRANJE DELA, PRIPRAVA PLANOV IN POROČIL O DELU SLUŽBE

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

ZAŽELJENO POZNAVANJE GERONTOLOGIJE IN DELA Z ODRASLIMI INVALIDI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT.

Prijava je mogoča do 30. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

ŽNIDARŠIČ KATARINA telefon: 01 7880 100
el. naslov: info@prizma-ponikve.si