Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, January 26th, 2016

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Trajanje zaposlitve Določen čas, 12 mesecev

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji Izobrazba: diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik. Zahteva se veljavna licenca.

Prijava je mogoča do 2.2.2016

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo 3 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA