Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI

V ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE (TRBOVLJE) Polni delavnik Sunday, January 13th, 2019

Opis dela:

ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA, DRUŽINE, LOKALNE SKUPNOSTI SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA IN PREVENTIVNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA OTROČNICE IN NOVOROJENČKA NA DOMU NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV BOLNIKA/VAROVANCA NA DOMU GLEDE NA POKLICNE AKTIVNOSTI IN KOMPETENCE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB BELEŽENJE IN PRAVILNO HRANJENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE IN ODLAGANJE ZDRAVSTVENIH ODPADKOV ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU PRENOS ZNANJ SPREMLJANJE E-POŠTE SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 6 mes

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

STROKOVNI IZPIT (ne pri bol. izobrazbi), VPIS V REGISTER IZVAJALCEV ZN, VELJAVNA LICENCA ZA DELO, POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠTVA.

KANDIDAT NAJ PRIJAVI PREDLOŽI VSA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN NAVEDE E-NASLOV, ZA POTREBE OBVEŠČANJA V ZAPOSLITVENEM POSTOPKU.

Prijava je mogoča do 24. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SLUŽBA KADROVSKA
el. naslov: zaposlitev@zd-trbovlje.si