Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC) Polni delavnik Sunday, April 11th, 2010

Opis dela:

PROMOCIJA ZDRAVJA, ZDRAVSTVENA VZGOJA IN UČENJE ZA RAZUMEVANJE POVEZAV MED NAČINOM ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA, ZA RAZUMEVANJE ZDR.PROBLEMOV IN PROCESOV ZA KREPITEV, DOSEGANJE IN OHRANJANJE ZDRAVJA ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDR. NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH IZVAJANJE ZDR.NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDR. NEGE, V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IN DOKUMENTIRANJE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.

Alternativno: diplomirani (vs)

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovne izkušnje: 1 leto

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji: KONČANA VII. STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE – VISOKA ŠOLA ZA – SMER ZDR. NEGA, DIPL.M.S., DIPL. ZDRAVSTVENIK. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ALI KONČAN VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDR. NEGE Z UPOŠTEVANO DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA ŠT. 2005/36/ES. OBVEZNA DOKAZILA O ZAHTEVANI IZOBRAZBI. NEPOPOLNE VLOGE SE NE BODO OBRAVNAVALE.

Prijava je mogoča do: 17.4.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

GOSPOSVETSKA CESTA 1, 2380 SLOVENJ GRADEC