Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (2 MESTI)

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE (BREŽICE) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V ČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI EKIPI PRI DOLOČANJU CILJEV DELA EKIPE IN NAČRTOVANJU PROCESA ZDRAVLJENJA, SODELOVANJE V NEGOVALNEM TIMU IN Z DRUGIMI STROKOVNIMI SODELAVCI NA ODDELKU IN ZNOTRAJ ZAVODA. NAČRTOVANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE DOKUMENTACIJE VSEH FAZ PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, NAČRTOVANJE PRIPRAVE BOLNIKA ZA MEDICINSKO TEHNIČNE POSEGE IN NEPOSREDNA PRIPRAVA. SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH NEGOVALNIH IN NEKATERIH MEDICINSKIH POSTOPKOV IN POSEGOV. IZVAJANJE VSEH DEL ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas oz. nadomeščanje porodniških odsotnosti

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 6 mes

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Urnik dela: večizmensko

Prijava je mogoča do 23. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE

PŠENIČNIK VLASTA
telefon: 07 4668107
el. naslov: kadri@sb-brezice.si