Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC) Polni delavnik Sunday, April 11th, 2010

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA ANESTEZIJSKE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDR.NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IN PODROČJA ANESTEZIOLOGIJE IZVAJANJE ZDR.NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDR.NEGE, V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IN DOKUMENTIRANJE SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV IZ PODROČJA ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMACIJE DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.

Alternativno: diplomirani (vs)

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovne izkušnje: 1 leto

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi pogoji: KONČANA VII. STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE – VISOKA ŠOLA ZA – SMER ZDR. NEGA, DIPL.M.S., DIPL. ZDRAVSTVENIK. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ALI KONČAN VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDR.NEGE Z UPOŠTEVANO DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA ŠT. 2005/36/ES. OBVEZNA DOKAZILA O ZAHTEVANI IZOBRAZBI. NEPOPOLNE VLOGE SE NE BODO OBRAVNAVALE.

Prijava je mogoča do: 17.4.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Urnik dela: enoizmensko delo

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
GOSPOSVETSKA CESTA 1, 2380 SLOVENJ GRADEC