Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI (3 MESTA)

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

PRIPRAVA ANESTEZIJSKEGA DELOVIŠČA, PREVERJANJE IN PRIPRAVA APARATUR, OPREME, PRIPOMOČKOV IN ZDRAVIL ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE -SPREJEM IN PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA BOLNIKA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG TER NADZOROVANJE BOLNIKA PRED, MED IN PO ANESTEZIJI -SODELOVANJE PRI NAMEŠČANJU BOLNIKA V VAREN POLOŽAJ GLEDE NA POTREBEN OPERATIVNI POSEG -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VSEH OBLIK ANESTEZIJE -SODELOVANJE V URGENTNIH STANJIH V PORODNI SOBI TER SODELOVANJE IN IZVAJANJE OBPORODNE ANALGEZIJE -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA IN OBVLADOVANJA AKUTNE POOPERATIVNE IN KRONIČNE BOLEČINE -IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA TER SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH BOLNIKOV NA DIAGNOSTIČNE PREISKAVE IN ODDELKE V SKLOPU BOLNIŠNICE -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE IN KOMPETENC -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -SMOTRNO NAROČANJE MEDICINSKO TEHNIČNEGA MATERIALA IN ZDRAVIL ZA ENOTO GLEDE NA POTREBE IN STANJE ZALOG -DOSLEDNO IN NATANČNO VODENJE DNEVNIKA PORABE ZDRAVIL S SEZNAMA PREPOVEDANIH DROG -OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas oz. vrnitve delavke zaradi odsotnosti.

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno

Poskusno : 4 mesece

Drugi pogoji

Vloga mora vsebovati:

1.življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v obliki CV-Europass,

2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,

3.vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege,

4.licenco zdravstvene nege,

5.navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Kandidati s katerimi bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi moraj biti cepljeni za ošpice in hepatitis B.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja intenzivne terapije ali urgentne obravnave pacienta.

Prijava je mogoča do 23. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov:

, Vložišče, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice

ali na elektronski naslov: info@sb-je.si.