Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, January 16th, 2019

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI IZVAJANJU OPERATIVNIH, DIAGNOSTIČNIH – TERAPEVTSKIH POSEGIH, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST TER NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, ZDRAVSTVENO VZGOJNO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas oz. do 28.02.2020 nadomeščanje

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Urnik dela: dvoizmensko

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

(VS), (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, veljavna , stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira

Prijava je mogoča do 22. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA