Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI,ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, January 29th, 2019

Opis dela:

– SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, – DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ , – SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA OB POSEBNIH DOGODKIH, – EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA TER DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, – STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

(VS)/1.bol.st/, (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS), VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – , veljavna ,, tečaj temeljnih postopkov oživljanja, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, stopnja znanja slovenskega jezika: aktivno znanje slovenskega jezika-raven C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira,znanje italijanskega jezika (raven B1 skupnega evropskega jezikovnega okvira) zahtevane delovne izkušnje: do 12 mesecev v zdravstvu

Prijava je mogoča do 8. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA