Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, June 21st, 2018

Opis dela:

-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRI INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH DIAGNOSTIČNO – TERAPEVTSKIH POSEGIH (NUKLEARNA MEDICINA, KARDIOLOŠKA IN INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA) TER PRI ODPRTIH VIRIH RADIOAKTIVNEGA SEVANJA, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA IN PRI ZDRAVLJENJU Z ODPRTIMI VIRI SEVANJA TER IZVAJANJE INVAZIVNIH OPERATIVNO-DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA PODROČJU INVAZIVNE RADIOLOGIJE V SODELOVANJU Z MULTIDISCIPLINARNIM TIMOM, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Število prostih delovnih mest: 3

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – SPECIALIST, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA. Veljavna licenca.

Prijava je mogoča do: 29. 06. 2018

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA