Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Saturday, April 3rd, 2010

Opis dela:

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA HIPERTENZIJO – M/Ž

Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV, POSTOPKOV, ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOČKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOSPREJETIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI

Trajanje zaposlitve: Določen čas

Delovne izkušnje: 9 mes.

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Drugi pogoji: ZAPOSLITEV DO 30.12.2010, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠTVA IN SODOBNEGA KOMUNICIRANJA, PREVERJENA USPOSOBLJENOST IZ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA, OBVLADOVANJA BOLEČINE, RAZJEDE ZARADI PRITISKA IN OBVLADOVANJA INKONTINENCE, PREVERJENA USPOSOBLJENOST IZ TEMELJNIH ZNANJ OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU

Prijava je mogoča do: 7.4.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA