Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

V KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Saturday, April 3rd, 2010

Opis dela:


V INTENZIVNI TERAPIJI III, ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KO ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO – M/Ž

Opis del in nalog: NAČRTOVANJE,IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V PROSTORIH-ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,MERJENJE,NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ,KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR,ORGANIZIRANJE,VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENSKO OGROŽENEGA PACIENTA TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV,POSEGOV,AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ,ORGANIZIRANJE,PRIPRAVA IN SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE POSEGE,ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOČKOV,ZDRAVSTVENO VZGOJNO S PACIENTI IN SVOJCI,MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM,NOVOSPREJETIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI

Alternativno: diplomirana medicinska sestra (vs)/1.bol.st/

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno

Drugi pogoji: PREVERJENA USPOSOBLJENOST IZ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA, OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, BOLEČINE, RAZJEDE ZARADI PRITISKA IN OBVLADOVANJA INKONTINENCE, PREVERJENA USPOSOBLJENOST ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU TER POZNAVANJE APARATUR, KI SE UPORABLJAJO V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE

Prijava je mogoča do: 7.4.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA