Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V POPORODNEM BLOKU

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE (BREŽICE) Polni delavnik Saturday, September 20th, 2014

Opis dela:

UPORABA KODEKSA ETIKE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE, VAROVANJE BOLNIKOVIH PODATKOV O ZDRAVSTVENEM STANJU IN UPOŠTEVANJE BOLNIKOVIH PRAVIC, POMOČ PRI PERMANENTNEM ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU Z BOLNICAMI IN SVOJCI, POZNAVANJE IN UPORABA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, PISNA IN USTNA PREDAJA DELA, SODELOVANJE PRI VIZITI, URGENTNI IN NAČRTOVANI SPREJEM GINEKOLOŠKIH BOLNIC TER PORODNIC IN NJIHOVA PRIPRAVA NA POROD, OPAZOVANJE, MERJENJE IN REGISTRACIJA VITALNIH FUNKCIJ, OPRAVLJANJE ZUNANJEGA PREGLEDA, APLICIRANJE C2, VODENJE PORODA POD NADZOROM ZDRAVNIKA, IZVEDBA PRVE OSKRBE

NOVOROJENČKA, KONTROLA SRČNIH UTRIPOV ČAKAJOČIH PORODNIC, PRIPRAVA PORODNIC ZA POTREBNO OPERACIJO, UREJANJE OSNOVNE DOKUMENTACIJE PORODNIC, OPRAVLJANJE CTG PREISKAVE ZA HOSPITALIZIRANE IN AMBULANTNE NOSEČNICE, PRIPRAVA BOLNIKA NA OPERACIJO, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA PO OPERACIJI, DAJANJE ZDRAVIL, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z INFUZIJO IN TRANSFUZIJO, APLICIRANJE PARANTERALNE TERAPIJE, KI JO ODREDI , PREMESTITEV V DRUGE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE IN NA DRUGE ODDELKE, SKRB ZA BOLNIKOVO VARNOST, ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, SKRB ZA BOLNIKOVO OKOLJE, SKRB ZA OSEBNO HIGIENO BOLNIKA, TRANSPORT HRANE, SKRB ZA HIGIENO HRANE, SKRB ZA BOLNIKOVO GIBANJE, SKRB ZA BOLNIKOVO RAZVEDRILO, PRIPRAVA BOLNIKA NA SPANJE, TRANSPORT BOLNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA INKONTINENČNEGA BOLNIKA, TOALETA DIHALNIH POTI, POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH POMOŽNIH IN ENOSTAVNIH DEL V ENOTI

Trajanje Določen čas

Delovne izkušnje 2 leti

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji , IZPIT IZ REANIMACIJE

Prijava je mogoča do 24.9.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
ČERNELČEVA CESTA 15,
8250 BREŽICE

Kontaktna oseba: ZORKO KAROLINA

telefon: 07 46 68 107

el. naslov: kadri@sb-brezice.si