Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA DISPANZERSKA DEJAVNOST (Ž)/DIPLOMIRANI BABIČAR DISPANZERSKA DEJAVNOST

V ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK (KAMNIK) Polovični delavnik Wednesday, January 16th, 2019

Opis dela:

ORGANIZACIJA PREVENTIVE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PREVENTIVNIH PREGLEDOV V SKLOPU DISPANZERJA PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN MERITEV V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAČIN PREPREČEVANJA OKUŽB ZDRAVSTVENO VZGOJNO SODELOVANJE V MATERINSKI ŠOLI IZVAJANJE CEPLJENJ PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU SPREMLJANJE E-POŠTE IZVAJANJE E-NAROČANJA OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 20 ur na teden

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, poznavanje računalniških omrežij – osnovno, poznavanje operacijskih sistemov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

/diplomirani babičar.

Opravljen strokovni izpit – v primeru študija po bolonjskem programu strokovni izpit ni potreben.

Veljavna za samostojno opravljanje dela. Zdravstvena sposobnost za delo.

Prijava je mogoča do 24. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

NOVI TRG 26, 1241 KAMNIK