Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPL M.S - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, April 30th, 2010

Opis dela:

DIPL. MEDICINSKA SESTRA – , ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO – M/Ž

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZVAJANJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI IZVAJANJU PREDPISANIH ZAHTEVNIH OPERATIVNO- DIAGNOSTIČNO – TERAPEVTSKO TEHNIČNIH POSEGIH,NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST TER NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE HOSPITALNIH OKUŽB,IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI TER ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA,UVAJANJE SODOBNIH METOD DELA ZDRAVSTVENE NEGE V OPERATIVNO DEJAVNOST, ZDRAVSTVENO VZGOJNO TER PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVOSPREJETIM IN PRIPRAVNIKOM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI V OKVIRU DELOKROGA.

Poklicna/strokovna izobrazba: (vs)

Alternativno: diplomirani (vs)

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovne izkušnje: 1 leto, 6 mes

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Drugi pogoji: STROKOVNI IZPIT

Prijava je mogoča do: 5.5.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo

Urnik dela: dvo ali več izmensko delo

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA