Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, February 6th, 2015

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Trajanje zaposlitve Določen čas 30.11.2015

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Drugi pogoji OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, RAZEN ČE JE IZOBRAŽEVANJE KONČANO PO EU DIREKTIVI. VELJAVNA LICENCA. Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA BABICA (VS),DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (vs), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (vs)/1. bol.st./, VIŠJA MED.SES.-SPECIALIST.

Prijava je mogoča do 11.2.2015

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA