Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI

V GINEKOLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, September 22nd, 2015

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI

ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,

IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI, MENTORSTVO

PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve Nedoločen čas

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, RAZEN ČE JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM KONČAN PO EU DIREKTIVI. VELJAVNA LICENCA.

Prijava je mogoča do 27.9.2015

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo 4 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA