Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE 8 OSEB

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, December 3rd, 2015

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU , ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Trajanje zaposlitve Določen čas, 6 mesecev

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, RAZEN ČE JE IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČENO PO EU DIREKTIVI. VELJAVNA LICENCA.

Prijava je mogoča do 8.12.2015

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA