Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI- GINEKOLOŠKA KLINIKA, KO ZA PERINATOLOGIJO 3 OSEBE

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, June 4th, 2014

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI OTROČNICI, NOSEČNICI IN NOVOROJENČKU, ZDRAVSTVENO VZGOJNO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Trajanje Določen čas 30.12.2014

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Drugi pogoji OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, RAZEN ČE JE BOLONJSKI PROGRAM. VELJAVNA .

Prijava je mogoča do 9.6.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA