Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ASISTENT ZA PSIHOLOGIJO 1 - ASISTENT Z DOKTORATOM / 2 - ASISTENT Z MAGISTERIJEM / 3 - ASISTENT

V UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA (FF) (MARIBOR) Polovični delavnik Wednesday, December 13th, 2017

Opis dela:

VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU. NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO NA PODROČJU STROKE. SKRBI, DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE. SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO OBMOČJE DELOVNEGA MESTA. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija

Alternativna izobrazba: doktorat znanosti, Psihologija

Trajanje : Določen čas oz. do 30.9.2018

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 20 ur na teden

Drugi pogoji

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. (VIII.) (IX.) tarifna skupina

Zahtevana smer izobrazbe: psihologija

Klasius SRV:

Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba

Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba

Klasius P: 31 – DRUŽBENE VEDE

Zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el poslovanje

Zahtevani posebni pogoji: izvolitev v ustrezen naziv

Zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika

Prijava je mogoča do 15. 12. 2017.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULETA

KOROŠKA CESTA 160, 2000 MARIBOR