Deli z drugimi!

Jesenski zdravstveni posvet – Upravljanje zdravstvenega sistema na podlagi podatkov – »Health Data Matters«

25. september 2019, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana od 9.00 do 17.30

Sprejemanje odločitev in vodenje zdravstvene dejavnosti na kateremkoli od nivojev zahteva ob pravih podatkih in dobrih informacijah temeljito poznavanje nastajanja podatkov in informacij, pristopa k njihovemu analiziranju in njihove pravilne interpretacije. Specifika podatkov v zdravstvu je pogojena z njihovo razpršenostjo in razdrobljenostjo, izredno kompleksnostjo podatkov, problematiko strukturiranja in nestrukturiranostjo podatkov, objektivno pogojeno nedosledno in spreminjajoče se definicijo podatkov in spreminjajočo se širšo regulativo izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Specifika podatkov v zdravstveni dejavnosti v sodobnem času napredka informacijske tehnologije, hitrih sprememb, digitalizaciji in mobilnosti zahteva zavzet pristop na vseh nivojih ukvarjanji s podatki v zdravstvu. Dosežkov drugih dejavnosti na področje zdravstva ni možno neposredno prenašati, ko se ukvarjamo s podatki, zagotovo pa tudi v zdravstvu pravilno zbrani in obdelani podatki pomenijo moč, prednost, večjo prilagodljivost in edino temeljno orodje za pravilno odločanje. Ustrezno obvladovanje podatkov in podatkovnih baz z njihovim premišljenim analiziranjem pomeni konkurenčno prednost ter razliko med uspešnim in neuspešnim vodenjem določenega področja zdravstvene dejavnosti.

Zato bomo tudi na letošnjem jesenskem posvetu Upravljanje zdravstvenega sistema na podlagi podatkov, 25. septembra 2019 na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Ljubljani od 9.00 do 17.30 nadaljevali z iskanjem odgovorov na vprašanja v zvezi s podatki v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Že izpostavljena vprašanja o kakovosti in ustreznosti podatkov bomo nadgradili z iskanjem pojasnil o ustreznosti odločanja na temelju podatkov, nadaljnjih usmeritvah upravljanji s podatki in ostalimi aktualnimi vprašanji, kjer se bodo priznani strokovnjaki in poznavalci tega področja posvetili celoviti problematiki podatkov v zdravstvu.

Podrobnejši program posveta in predstavitev predavateljev ter prijave:  https://www.planetgv.si/uzs

Posvet bomo zaključili z aktualno okroglo mizo »Kje smo na poti do rezultatov oskrbe« z odločevalci v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Svoja razmišljanja in poglede bodo z nami delili priznani strokovnjaki:

 

– Janez Poklukar, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
– Marjan Sušelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– prof. dr. Stjepan Orešković, Medicinska fakulteta v Zagrebu, Center za raziskovanje najboljših zdravstvenih praks, Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za HIV, Hrvaška
– prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing., samostojni svetovalec
– prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., Splošna bolnišnica Murska Sobota
– Janez Lavre, dr. med., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
– dr. Dragan Kovačič, dr. med., Splošna bolnišnica Celje
– Boštjan Kersnič, dr. med., Splošna bolnišnica Novo mesto
– Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
– Mario Ravić, Ericsson NikolaTesla d.d., Hrvaška
– dr. Tanja Španić, dr. vet. med., Europa Donna Slovenija
– dr. Andrej Srakar, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
– Sonja Tomšič, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
– dr. Vesna Levašič, dr. med., Bolnišnica Valdoltra

 

Vabljeni v našo družbo vsi, ki vas področje zanima, ki se zavedate pomena sooblikovanja spreminjanja upravljanja s podatki in razumete zahtevnost področja podatkov v zdravstvu v trenutni situaciji slovenskega zdravstvenega sistema.

 

Podrobnejši program posveta in predstavitev predavateljev ter prijave:  https://www.planetgv.si/uzs

 

Več informacij:

Planet GV

T: 080 33 44

E: [email protected].si