Deli z drugimi!

Kakovostna in celostna obravnavi pacientov je za zaposlene v zdravstveni negi, ki smo vsestranski koordinatorji procesa zdravstvene nege, poklicno področje s številnimi izzivi. Za razumevanje potreb pacientov smo samostojni in odločilni strokovnjaki.

Čar poklica medicinske sestre je prav ta, da se dotakne življenja človeka, hkrati pa se njegova zgodba dotakne nje same. Medsebojna življenjska sinergija.

Velikokrat smo prvi v vrsti deležni pritožb in kritik, vendar je pri tem pomembno, da ohranimo sočutje in empatično razumemo bolnega, odvisnega od tuje pomoči. Ni preprosto, vendar je empatija po mnenju veliko avtorjev, ki to zmožnost preučujejo, sposobnost, vživeti se v občutja in vedenja druge osebe, pri čemer ga razumemo in se primerno odzovemo. Poslanstvo, ki so ga deležni le redki.

Malo je treba, da smo motivirani za delo, če izhajamo iz tega razumevanja. Seveda nas sleherna pohvala, ki jo izreče pacient, svojec ali celo nadrejeni, pomembno podpre pri naših prizadevanjih.

Ob tem pa se poraja vprašanje, koliko smo pripravljeni sprejeti kritiko in pohvalo, ali ju znamo slišati in se nanju primerno odzvati? Bistvo našega dela ni pričakovanje, temveč trden namen, strokovni pristop in sodelovanje s pacientom za najboljše možne izide obravnave. Medicinska sestra ima za to moč in znanje.

Znati poslušati, slišati in videti drugega, medsebojno komunicirati brez sodb. Ob aktualnih pogovorih v delovnih timih o kompetencah in aktivnostih se vprašajmo, ali smo pripravljeni sprejeti kot človeka tudi sodelavca? Kdo od zaposlenih bo pacientu ponudil topel kakav ali čaj, pač ne sme biti vprašanje.

Za pacienta narediš, kar je mogoče, kar znaš in za kar si usposobljen, saj nikoli ne veš, kdaj boš pacient ti ali tvoji bližnji. Dobro se z dobrim vrača. Ravnaj z drugimi tako, kot bi si želel, da drugi ravnajo s tabo. Želimo, da se nam kakovostna zdravstvena nega povrne. Želimo preveč?

Če delamo dobre stvari v življenju, s tem prispevamo k boljšemu svetu, povečujemo moč dobrega in izničujemo intenzivnost slabega. Sprejmimo, da ima vsakdo moč delati dobro, povečevati in razvijati osebno kakovost, s katero pušča sledi.

Če želimo razvijati kakovost zdravstvene nege, je pomembno, da posvečamo pozornost pacientom in drug drugemu ter pravim stvarem.

Če želimo biti del sprememb, jih sprejmimo in pojdimo v tok z njimi. Razumimo jih kot priložnosti in občutili bomo veselje, ki ga ponuja delo s pacienti. Bodimo luč upanja tistim, ki to potrebujejo. Za to smo poklicani in neprecenljivi.

Ne potrebujete uniforme, da bi se dokazovali z delom. Bodite to, kar ste.

Le od vas je odvisno, kakšno zgodbo pišete. Naj bo spodbujajoča. Bodite zgled. In bodite najprej vi takšni, kakršni želite, da so drugi. Bodite ponosni na poslanstvo medicinske sestre

Šefik Salkunić mag.zdr.nege.