Deli z drugimi!

»Študent na Fakulteti za zdravstvo Jesenice ne pridobi le izobrazbe, ampak veliko več. Bogate izkušnje na področju klinične prakse, kakovostno teoretično znanje in povezanost profesorjev s študenti je tisto, kar največ šteje. Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice je vsakemu posameznemu študentu omogočeno, da uresniči zastavljene cilje v zvezi s študijem. Med drugimi so mi na šoli omogočili odhod na mednarodno izmenjavo in tako pomagali pri uresničitvi enega izmed ciljev ter dali motivacijo za doseganje vedno višjih. Da med študenti vlada pozitivno vzdušje, je rezultat medsebojne pomoči in timskega dela, za kar nas profesorji motivirajo že v prvih študijskih dni. Če bi se morala še enkrat odločiti, kam študirati, bi se brez dvoma ponovno odločila za študij na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.«

Nina Štuhec, absolventka prve stopnje Zdravstvena nega,  FZJ

nina

»Med mojim delom na Onkološkem inštitutu sem spoznala, da je znanje pogoj za celovito in kakovostno obravnavo v zdravstveni negi. Tovrstni proces obravnave zahteva nova znanja. Zato sem se odločila, da svoje znanje nadgradim z nadaljevanjem študija na 2. stopnji takratne Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Celoten študijski proces je bil zastavljen zelo strokovno in kakovostno. Kljub temu, da je študij potekal ob delu, so profesorji s svojim pedagoškim pristopom in z aktivnim vključevanjem študentov v proces dela znali pritegniti našo pozornost. Skozi študij sem tako pridobila znanja, ki jih sedaj s pridom uporabljam pri svojem delu. V najlepšem spominu mi je ostalo sodelovanje z mojo mentorico doc. dr. Joco Zurc pri nastajanju magistrskega dela. Še enkrat bi se ji rada zahvalila za njeno strokovno  podporo in usmeritve ter za vse izrečene spodbudne besede, ki mi jih je namenila pri tej zadnji stopnici študija.«

Vanja Škrbina, mag. zdr. neg., diplomantka FZJ druge stopnje Zdravstvena nega, zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana v enoti intenzivne terapije

vanja

»Izhajam iz tretje generacije študentov FZJ. Organizacija in izvedba visokošolskega študija mi je ponudila veliko nadgrajenega znanja in širine na mnogih področjih stroke, kot tudi na področju izgradnje lastne podobe, medsebojnih odnosov in odnosov do okolja in pacientov v ustanovah. Fakulteta v celoti deluje kot en »team«, le vloge v njem so različne. V ustanovi je prisoten ustvarjalni in razvojni čut ter povezanost s kliničnim okoljem.Klinična praksa študentov poteka na kakovostno visokem nivoju, in menim, da smo ob primerni angažiranosti pridobili osnovna znanja ter izhodišča za zahtevnejše postopke, to pa je šele začetek realnosti poklica. Uspešnost in kakovost dela sta odvisna od vsakega posameznika. Priložnosti v razvoju poklica, kot tudi stroke vsekakor so, le potrebno jih je poiskati in izkoristiti, za kar pa je potrebno angažiranje na večih področjih dejavnosti. Zaključil bi z mislijo: Poklic medicinske sestre ni samo poklic je poslanstvo, sočutje in človečnost..«

Fakulteta za zdravstvo Jesenice http://www.fzj.si

Tilen Zupanc, dipl. zn., diplomant FZJ prve stopnje Zdravstvene nega, zaposlen na Internem oddelku Splošne Bolnišnice Jesenice

tilen