zzzs

/Tag:zzzs

Elektronsko naročanje in čakalne dobe v zdravstvu 2017

Čakalne dobe v Sloveniji urejata Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja [...]

Poklicna rehabilitacija v postopku ocenjevanja delovne zmožnosti na invalidski komisiji

Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

https://www.youtube.com/watch?v=vBhFqqi4-lo