Kontinuiteta zdravstvene obravnave kroničnega bolnika