zdravstvena nega

/Tag:zdravstvena nega

Informatika v zdravstveni negi

Izbrana poglavja iz babiške nege

Izbrane teme iz zdravstvene nege starostnika

Kakovost v zdravstveni negi s kriteriji

Nadomeščanje tekočin

Voda predstavlja kar 60 – 70 % telesne teže človeka. Pri otrocih je delež vode še večji, s starostjo se zmanjšuje. Voda pa ima [...]

Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta s kronično obstruktivno pljučno boleznijo

Zdravje se danes ne obravnava več kot naravna danost, pač pa je pogojeno z našim načinom življenja. Že od malih nog je zdravju potrebno [...]

Zadovoljstvo medicinskih sester kot element kakovosti managementa zdravstvene nege

Management v Sloveniji si šele utira pot v zdravstvu kot strokovna disciplina (Sirk M, 2007). V zdravstvu in zdravstveni negi pa postaja v sodobnem [...]

Komunikacija v zdravstveni negi

Ali kolonizacija z večkratno odpornimi mikrobi predstavlja oviro pri rehabilitaciji pacientov v URI Soča

Bolnišnične okužbe so okužbe, ki nastanejo pri pacientih med bivanjem v bolnišnici ali po odpustu iz nje in so v neposredni vzročni zvezi s [...]

Vloga zdravstvene nege pri rehabilitaciji pacientov po akutnem koronarnem dogodku

Bolezni srca in ožilja so v razvitem svetu še vedno vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti (Ivašković, 2009). Najbolj ogroženi so moški v starosti 54–64 [...]