Zdravljenje terminalno bolnih in zelo starih ljudi