Prepoznavanje in zdravljenje bolnika z inverznimi aknami