Zakonodaja s področja zdravstva – izpit za pripravništvo