Zadovoljstvo pacientov v službi nujne medicinske pomoči Maribor

Kakovost v zdravstvu pridobiva na svojem pomenu zaradi naraščajočih stroškov zdravljenja, omejenih virov in potrebe po enotnih standardih v praksi. Kakovost zdravstva se je v preteklosti ocenjevala zgolj na podlagi tradicionalnih meril, kot so stopnja ozdravljivosti ali smrtnosti. Danes je znano, da vrednotenje kakovosti zgolj iz medicinskega vidika ne zadostuje. V središču postopka zdravljenja je namreč pacient, zato je tudi njegovo zaznavanje kakovosti zdravstvenih storitev pomembno. […]