Vrednotenje dodatnega spodbujanja bolnikov k zdravljenju arterijske hipertenzije pri dolgotrajnem zdravljenju s perindoprilom

/Tag:Vrednotenje dodatnega spodbujanja bolnikov k zdravljenju arterijske hipertenzije pri dolgotrajnem zdravljenju s perindoprilom