Uporaba vprašalnika CAT v ambulanti zdravnika družinske medicine