Nujna vožnja reševalnega vozila NMP Jesenice

https://www.youtube.com/watch?v=K53g9RkJCaA